Hotel TÝNEC
Klusáčkova 2
257 41 Týnec nad Sázavou
Tel.: +420 317 729 050

Tipy na výlet

Rozhledna na Neštětické hoře

Neštětická hora (536 m), na které se od roku 1927 tyčí vyhlídková věž, se nachází zhruba 5 km od Neveklova. více

Představuje vlastně památník selského povstání, které se v kraji událo roku 1627. Tehdy proti krutému utiskovateli místních sedláků Pavlu Michnovi z Vacínova vzplanula vzpoura vedená Adamem Hodějovským. Když došlo na ozbrojený konflikt, byli sedláci přemoženi právě na Neštětické hoře. Rozhledna, jako připomínka této události, tu byla vystavěna o 300 let později.O její postavení se přičinili obyvatelé Neveklova a okolních vsí. Celkem 12 metrů vysoká věž postavená stavitelem Maříkem byla otevřena 18. srpna 1927 za účasti cca 20.000 lidí.

V současné době je rozhledna na Neštětické hoře volně přístupná. V roce 2006 byly stromy v části nejbližšího okolí rozhledny vykáceny. Kromě jihu a jihovýchodu nabízí rozhledna opět hezké výhledy do kraje - i na Týnec a jeho okolí.