Hotel TÝNEC
Klusáčkova 2
257 41 Týnec nad Sázavou
Tel.: +420 317 729 050

Město Týnec nad Sázavou

Historie

Město Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samo jeho jméno ukazuje, že na místě, kde se nachází týnecký hrad, bývala opevněná "zatýněná" osada – Týnec.Toto obydlí mělo pravděpodobně vztah k prastaré obchodní cestě, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu. více

Nejstarší zprávy o týneckém hradě a jeho majitelích pocházejí spolu s dějinami Kostelce z doby Jana Lucemburského. První majitel hradu známý z písemných pramenů byl Oldřich z Týnce r. 1318. Byl jedním z předků rodu Medků z Valdeka , kterému dlouho hrad patřil. V době jagellonské jej vystřídal rod Klinštejnů a Velemlýnských. V roce 1602 koupila Týnec a Konopiště Dorota Hodějovská z Hodějova a po ní jej zdědil její syn Adam. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek zkonfiskován a roku 1622 prodán Albrechtovy z Valdštejna. V roce 1627 byl týnecký hrad vypálen a zpustošen byl i Týnec. Hrad byl z části opraven, ale roku 1651 vyhořel podruhé a zpustl docela.

Teprve v roce 1785, kdy se stal majitelem Konopiště a Týnce hrabě František Josef Z Vrtby, se zanedbaný Týnec znovu povznesl. Hrabě z Vrtby založil roku 1791 továrnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit Týnecký hrad i románskou rotundu a z rozmáhající se výrobou pak postavit v roce 1812 novou tovární budovu . Stavba v empírovém slohu, kterou zdobí v průčelí znak hrabat z Vrtby stojí v Týnci dodnes. Je to dnešní Společenské centrum TÝNEC. Hrabě s Vrtby odkázal konopištské panství a tedy i týneckou továrnu Janu Karlovi , knížeti z Lobkovic.

Průmyslovou výrobu ve městě odstartoval v roce 1930 Ing. František Janeček a jeho nově postavená slévárna kovů na pravém břehu řeky Sázavy (dnešní METAZ) a továrna na výrobu drátů a válcovna oceli (dnešní JAWA).