Hotel TÝNEC
Klusáčkova 2
257 41 Týnec nad Sázavou
Tel.: +420 317 729 050

Turistické zajímavosti

Osobnost Ing. Františka Janečka

František Janeček - osobnost spjatá s motocyklovou značkou JAWA - se narodil 23. 1. 1878 v Klášteře na Dědinou ve východních Čechách.

Když ukončil studium na Vyšší průmyslové škole v Praze a roční studium na Vysoké škole technické v Berlíně, sbíral zkušenosti mimojiné jako konstruktér v "Kolbence" a také při návštěvách Anglie, Německa a Belgie.

V roce 1922 zakoupil v Praze - Nuslích bývalý zájezdní hostinec Na zelené lišce jako sídlo své firmy, kterou pojmenoval Zbrojovka ing. F. Janečka (dnešní METAZ a. s.). V roce 1929 zakoupil pozemky v Týnci nad Sázavou a v roce 1931 zde dokončil stavbu nové slévárny elektronu a šedé oceli. Ještě předtím, než odstartoval provoz v této nové továrně, odkoupil v roce 1929 licenci na výrobu německých motocyklů Wanderer. Spojením začátečních písmen slov JAneček a WAnderer vznikla značka JAWA. Investoval také na tu dobu nemalé prostředky na rozvoj města - na výstavbu silnic, stavbu školy nebo zřízení telefonní stanice.

V roce 1397 zakoupil bývalou přádelnu v Brodcích (dnešní Jawa Moto s.r.o.) a zřídil zde provoz na výrobu drátu a válcovnu oceli. Postupně sem přestěhoval ze Zbrojovky veškerou výrobu, která nesouvisela se slévarnou, tedy u výrobu motocyklů.

V roce 1925 si nechal v Týnci nad Sázavou postavil jako letní sídlo přepychovou vilu.

Ing. František Janeček zemřel v roce 1941. Byl pohřben na pozemku svého sídla, ale v roce 1973 byl na žádost vdovy hrob i s náhrobkem přemístěn na Olšanské hřbitovy do Prahy.

Vynálezy a patenty:

podzemní přívod elektrického proudu 
oblouková lampa
náhradu pneumatiky pro rakousko-uherskou armádu 
odstředivý vrhač min 
odstředivý zapalovač pro dělostřelecké granáty  
balistické kyvadlo pro zkoušení jejich citlivosti  
nárazový ruční granát